Politica de protectie a datelor

Clauze

  1. Identificarea entității responsabile pentru site-ul web
  2. Dreptul la informare și consimțământul utilizatorului
  3. Drepturile utilizatorului de acces, rectificare, contestare și anulare
  4. Securitate
  5. Comportament ofensator și inadecvat
  6. Adrese IP
  7. Modificarea politicii actuale de protecție a datelor

1.  Modificarea politicii actuale de protecție a datelor

Entitate legala: Fundació Privada per a la Recerca Sant Joan de Déu
Denumire comerciala: Hospital Sant Joan de Déu
Adresa legala: Santa Rosa, 39-57, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain
Numar de indentificare fiscala: G62978689
Telefon: +34 93 600 97 51
Fax: +34 93 600 97 71
Email: info@share4rare.org

Domeniu: www.share4rare.org
 
Denumita in cele ce urmeaza ‘FSJD’.

Dreptul la informare și consimțământul utilizatorului

FSJD se va ocupa de datele personale ale utilizatorilor pe care le consideră adecvate, relevante și nu excesive, pentru a îndeplini în mod adecvat obiectivele de gestionare a datelor, în conformitate cu principiul calității, articolul 4 din Legea privind protecția datelor și cu alte principii ale GDPR (articolele 5-11) Proprietarii datelor au drepturile de a accesa, rectifica și șterge, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor; așa cum este detaliat în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la libera circulație a acestor date (GDPR).

În mod similar, atunci când este necesar consimțământul utilizatorilor pentru tratarea datelor lor cu caracter personal, acest consimțământ trebuie să fie dat de persoanele complet calificate să facă acest lucru, fie de un reprezentant legal, fie de un tutore. Un astfel de consimțământ va fi revocabil și nu va fi niciodată retroactiv, în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din GDPR.

FSJD garantează că a implementat măsurile de securitate necesare în facilitatile, sistemele și fișierele sale. În plus, garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, deși va furniza autorităților publice date cu caracter personal și orice alte informații pe care le are în posesia sa sau la care are acces prin intermediul sistemelor sale, dacă este necesar să o facă în condițiile legile și reglementările aplicabile.

Datele dvs. nu vor fi partajate cu terți și nici nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul document, cu excepția cazului în care legea judecă altfel.

Utilizatorul este responsabil pentru acuratețea datelor sale personale și este obligat să informeze FSJD cu privire la orice modificări care pot apărea.

Toate datele solicitate pe acest site web sunt obligatorii, deoarece sunt necesare pentru a oferi utilizatorului un serviciu optim. În cazul în care nu sunt furnizate toate datele solicitate, FSJD nu poate garanta că informațiile și serviciile furnizate vor fi pe deplin conforme cu nevoile utilizatorului.

Utilizatorul garantează că datele personale furnizate către FSJD sunt adevărate și complete și recunoaște cerința de a informa FSJD cu privire la orice modificări care ar putea fi aduse acestora.

3.  Drepturile utilizatorului de acces, rectificare, contestare și anulare

FSJD garantează în permanență utilizatorilor posibilitatea, în raport cu datele lor personale, de a-și exercita drepturile de acces, rectificare, anulare, informare și contestare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În acest scop, după cum se specifică în Legea privind protecția datelor, utilizatorii pot exercita aceste drepturi prin trimiterea unei cereri scrise, împreună cu o fotocopie a documentului lor de identitate național sau echivalent, la:

Email: info@share4rare.org

Fax: +34 93 600 97 71

Adresa poștală: Santa Rosa, 37-51. 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

4.  Securitate

FSJD a instituit nivelul de securitate impus de articolul 9 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal și de reglementările pentru aplicarea acesteia, iar toate mijloacele tehnice necesare sunt operaționale pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat sau furt al datelor furnizate de utilizator prin intermediul site-ului web. Cu toate acestea, mijloacele de securitate disponibile pentru utilizarea Internetului nu sunt infailibile.

FSJD se angajează pe deplin să păstreze secretul și confidențialitatea datelor conținute pe site-ul web în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și să se angajeze să manipuleze în siguranță datele.

5.  Comportament ofensator și inadecvat

În cazul în care un utilizator postează conținut neadecvat sau inacceptabil pe site-ul web sau se angajează într-un comportament perturbator, FSJD va folosi e-mailul pentru a avertiza utilizatorul despre comportament sau va utiliza informațiile personale ale utilizatorului pentru a pune capăt unei astfel de conduite.

În plus, în cazul în care FSJD este sigur în mod rezonabil că un utilizator a încălcat sau intentioneaza sa incalce legislația spaniolă aplicabilă, FSJD poate utiliza informațiile sale personale pentru a informa autoritățile relevante cu privire la aceasta.

6.  Adrese IP

Serverele care găzduiesc site-ul web pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de utilizator pentru a accesa site-ul. O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Aceste informații sunt înregistrate într-un jurnal de activitate de pe server care permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține informații statistice despre utilizatori, cum ar fi numărul de pagini tipărite, numărul de vizite efectuate pe site-ul web, ordinea vizitelor, punctul de la care a fost accesat site-ul web și alte informații referitoare la activitatea legitimă.

Dacă aveți îndoieli sau nu sunteți de acord cu politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

7.  Modificarea politicii actuale de protecție a datelor

FSJD își rezervă dreptul de a modifica politica actuală, astfel încât să se adapteze la viitoarele modificări ale legii și ale aplicării acesteia, precum și la schimbările din practica industrială. În toate aceste cazuri, utilizatorul va fi informat în prealabil cu privire la orice modificări care trebuie făcute.